Schoolgids 2016-2017

Inleiding rector

Welkom bij onze Scholengroep!

OMO Scholengroep De Langstraat bundelt vier scholen met een open katholieke identiteit in Waalwijk, Drunen en Kaatsheuvel tot een krachtig samenwerkingsverband. Dit groter verband maakt kleinschaligheid in onze scholen mogelijk. Ons verband zorgt er tevens voor dat de individuele scholen op een hoger niveau kunnen presteren.

Dit zijn onze scholen:

  • d’Oultremontcollege (Drunen – Gemeente Heusden);
  • Dr. Mollercollege (Waalwijk);
  • Walewyc-mavo (Waalwijk);
  • Van Haestrechtcollege (Kaatsheuvel – Gemeente Loon op Zand).

Ons motto is: “Goed onderwijs maak je samen”. De scholen kunnen profiteren van elkaars kwaliteiten. Onze samenwerking biedt veel meerwaarde: aan leerlingen, ouders en medewerkers en zorgt voor een sterke en inspirerende leeromgeving.
Goed onderwijs richt zich op het laten opbloeien van iedere leerling. Iedereen telt, de gehele mens. Onze Scholengroep biedt daarom ruimte aan ieders talenten, mogelijkheden, ambities en levensbeschouwelijke achtergrond. We willen ons daarbij laten inspireren door de grote waarden uit de christelijk-katholieke traditie.

Onze scholen worden hiernaast vooral herkend doordat zij een eigen gezicht hebben. Niet alleen in het gebouw, maar ook in het onderwijsaanbod en het team van medewerkers kun je die eigen cultuur herkennen. Onze leerlingen voelen zich dan ook nauw verbonden met hun eigen locatie. Dat vinden wij belangrijk, omdat de school voor iedereen een plaats is waar je je echt thuis moet voelen. Net zoals thuis, zijn er op school dan ook regels die ervoor zorgen dat we een fijne en veilige school voor iedereen kunnen zijn. Deze regels staan o.a. in deze schoolgids beschreven en wij vragen van iedereen deze regels na te leven.

‘Samen‘ betekent voor ons ook dat we het belangrijk vinden om als school samen met de ouders te werken aan een zo goed mogelijke ontwikkeling van de leerlingen. Daarbij is het van belang om elkaar open en adequaat te informeren. Met deze schoolgids 2016-2017 hopen we daar een belangrijke bijdrage aan te leveren.

Hiernaast geven wij gedurende het jaar informatie via de website, via de mail en op andere wijze, met name over actuele zaken.
Mocht ondanks alle informatie toch nog iets onduidelijk zijn, bel of mail ons dan rustig om extra uitleg! We helpen graag.

Namens de scholengemeenschap wens ik u en uw zoon of dochter een succesvolle leertijd en een plezierig schooljaar.

Jan-Pelt

mr. J. (Jan) van Pelt, rector OMO Scholengroep De Langstraat